Brod na Kupi

BROD NA KUPI
DANAS I KROZ POVIJEST

Brod na Kupi nalazi se u srcu Gorskog kotara na 222 m nadmorske visine.

Središte je poznate Kupske doline, doline leptira, područja sa jedinstvenom klimom na području Gorskog kotara, uz samu granicu s Republikom Slovenijom.

Okružen je rijekama Kupom i Kupicom, liticama i klisurama.

Smješten je na državnoj prometnici Republika Slovenija – Delnice koja ga povezuje sa autocestom Rijeka – Zagreb.

Brod na Kupi sredina je s malim brojem stanovnika, i karakterističnom raspršenošću sela i zaseoka.

Prirodne ljepote u okolici Broda na Kupi bilo bi teško nabrojiti: planinarske staze, izvor Kupice, šetnice, spilje, klisure, vidikovci… lista se produžuje svakim korakom koji napravite u ovom prelijepom kraju.
Prolaznici, rekreativci, turisti … mladi, stari.. djeca, roditelji… svi oni mogu pronaći aktivnosti za svoje potrebe – rafting na rijeci Kupi, rekreativno ribarstvo, planinarstvo, plivanje, lov te šetnje uz rijeku Kupu i Kupicu.

U centru Broda nalazi se dvorac Zrinskih i crkvica Sv. Marija Magdalena. Kako je Brod na Kupi nastao nije poznato, ali se u starim spisima spominje već 1481. godine, pod nazivom Brod pri Kupi, gdje pojam „brod“ označava skelu na rijeci Kupi koja je služila za prijevoz robe i putnika, otkuda je i sam naziv Broda na Kupi. Temelj naziva i samog mjesta je utvrdio Štefan Frankopan vlasnik vlastelinstva Brod na Kupi u 15. stoljeću.

Nasljeđem i rodbinskim vezama dvorac i vlastelinstvo prelaze u ruke Zrinskih.

Nakon smaknuća Frankopana i Zrinskih u Bečkom novom Mestu, brodsko vlastelinstvo prelazi u ruke grofova Batthyanija do 1872. godine kada je prodano kneginji Viktoriji Thurn-Taxis.

OSNOVNA ŠKOLA
“FRAN KRSTO FRANKOPAN”

Osnovna škola Frana Krste Frankopana Brod na Kupi jedina je odgojno – obrazovna ustanova u Kupskoj dolini.

Gotovo sva sportska i kulturna događanja vežu se uz školu i učenike.

Školski okoliš graniči s rijekom Kupicom a mnogi turisti, prolaznici, rekreativni ribiči i sportaši koriste školski okoliš u svrhu odmora i rekreacije.

Svojom spremnošću na suradnju i otvorenošću obogaćujemo turističku ponudu Broda na Kupi, a školski sportski klub „Kupa“ promovira bavljenje sportskim aktivnostima među učenicima.

Od 1998. godine uključeni smo u projekt “Moja škola – Eko škola”, a 2001. godine dobili smo zelenu zastavu i Povelju kao potvrda da učenici i djelatnici Škole svojim radom doprinose unapređenju na području odgoja i obrazovanja za okoliš.

2003. godine potvrdili smo status “Eko – škole”.

2001. godine prezentirali smo svoje projekte za očuvanje okoliša i zdravog načina življenja u Milanu.
Dobitnici smo brojnih nagrada, priznanja, a 2002. godine dobili smo i Eko – Oskar Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja za Program “Odgoj i obrazovanje za okoliš”.

Već 10 godina sudjelujemo na smotrama, izložbama i natjecanjima na kojima promoviramo stare sorte jabuka iz Kupske doline i prezentiramo proizvodnju jabučnog octa.

Organiziramo predavanja i radionice za mještane i građane na području Općine Delnice sa ciljem poboljšanja kvalitete uzgoja različitih sorti voćaka i drugog bilja.

Na području uzgoja jabuka i voćnih prerađevina također smo dugogodišnji dobitnici značajnih priznanja i nagrada.

No comments.